Bruksvilkår support

Generelt om vår supporttjeneste

I utgangspunktet er all support fakturerbar og faktureres fortløpende. Vi fakturer per påbegynte 0,5 time – halvtime som standard. Unntak fra dette er:

  1. De som har inngått supportavtale (Faktureres kun ved overforbruk til på forhånd avtalt timepris).
  2. Ved feil i løsningen som ikke skyldes 3 – part, kundens bruk av løsningen eller andre årsaker som forårsaker feil som Seria AS ikke kan ha eller har kontroll over.

Priser på vår support

Pris per time  kr 1 500,- eks MVA

SLA tjenesteavtaler

For alle våre hovedtjenester finnes det en egen SLA – tjenesteavtale. Denne regulerer forholdet mellom Seria AS og våre kunder. Du finner våre tjenesteavtaler her:

Link til våre tjenesteavtaler

Support med supportavtale

Supportavtale gir øyeblikkelig support innenfor de rammer supportavtalen har. De med supportavtale kan benytte alle kommunikasjonskanaler for å kontakte Seria.

Pris supporavtale:

Minimum supportavtale inkludert inntil 1 timer support per måned.

Support uten supportavtale

Support uten supportavtale faktureres per påbegynte 0,5 timer. Support uten supportavtale skal skje via e-post eller vårt kontaktskjema: Link til kontaktskjema for support

Support ved feil

Se den aktuelle SLA tjenesteavtale angående din tjeneste for informasjon om support ved feil, Seria sine forpliktelser og kundens forpliktelser.

  • Support ved feil som Seria tar ansvar for er gratis.
  • Support ved feil generert av kunde, tredjepart eller annet Seria ikke tar ansvar for faktureres per påbegynte 0,5 timer.

Support ved kritiske feil

Support ved kritiske feil som gjør at tjenesten din ikke virker, er nede eller på annen måte er kritisk håndteres løpende via alle kommunikasjonskanaler.