RSS-feed

  • For aktivering av RSS, ta kontakts med Seria på: support.seria.net
  • Lenken til RSS-feed'en blir på formen:   

    https://dinnettside.no/feed/rss.php?type=Article&language=no
    https://dinnettside.no/feed/rss.php?type=Article&language=en