Google-kalender på nettsiden

Svar. Hent en embed kode fra google, og publiser den i en Html blokk på nettsiden.

I Google Kalender, så finner du embed kode til den aktuelle kalenderen: https://support.google.com/calendar/answer/41207?hl=no

Koden legger du inn på nettsiden i en html blokk. Gå til den aktuelle artikkelen/siden der du skal publisere kalenderen.

Publisere kalender i en artikkel: 

  • Dersom du er på "les mer delen" av en artikkel. Klikk på "add custom article contents".  
  • Velg "Html" blokk, og lim inn embed koden, Lagre.
  • Nå kommer du til oversikten over opprettede blokker. Klikk på blokken for å publisere den.
  • Høyreklikk på blokken, og velg 100% bredde.

Publiser kalender på en side/ flere sider:

  • På nettsiden, klikk på "add custom global contents".
  • Velg "Html" blokk, og lim inn embed koden.
  • I innstillingen på blokken, klikk på "Advanced settings". Velg hvilke sider blokken skal være publisert på, Lagre
  • Nå kommer du til oversikten over opprettede blokker. Klikk på blokken for å publisere den.
  • Høyreklikk på blokken, og velg 100% bredde.