Aktivering av Facebook Pixel

Svar: Legg inn FB Pixel ID I kontrollpanelet

I brukergrensesnittet til Facebook Pixel, henter du en ID.

  • Logg inn på nettsiden din.
  • Kontrollpanel (Oppe til høyre).
  • Klikk på "Add ons" -> Facebook Pixel. Og legg inn ID'en.