Legge til favicon

Gjør følgende:

  • Logg inn på nettsiden. 
  • Klikk på Kontrollpanelet (lite tannhjul oppe til høyre).
  • Klikk på Site Settings -> Favicon
  • Legg inn ett png format bilde på 16x16 px i størrelse.  (Bildet må være 16x16).
    De andre bildestørrelsene brukes i noen tilfeller på andre flater. F.eks som snarvei til nettsiden på en iPad.