GDPR - Personvernserklæring

GDPR regler krever en Personvernserklæring på nettsider.

  • Legg inn deres utgave av Personvernserklæringen på deres nettside (Lag et eget menypunkt til den).
  • Klikk på Kontrollpanel (tannhjulet oppe til høyre) -> Site settings -> Privacy Policy. Og sett inn lenken til Personvernerklaeringen
  • På kontaktskjemaet på nettsiden, så må nå besøkende velge å "Godta Personverns erklæringen" før de kan sende inn skjemaet.