Aktivering av Mailchimp

Mailchimp:

 • På din WIPS nettside, klikk på ikonet "Newsletter" i venstremenyen, og følg guiden.
 • Her i Mailchimp oppretter du API nøkkler + secret. Disse lagres i egne felt i WIPS.
  Gå til:    https://us3.admin.mailchimp.com/account/integrations/
  Klikk på Extras -> API Keys.
  Og klikk på "Create a key".  
 • Klikk så på Extras -> Registered Apps
  Klikk på "Register an app". Og kopier: Mailchimp Client Id, Mailchimp Client Secret og Mailchimp API Key inn i din WIPS nettside

 • I Mailchimp, opprett også en "List". Det er denne listen påmeldte skal meldes inn i.

 • Tilbake i WIPS nettsiden. Når du har lagt inn:  Mailchimp Client Id, Mailchimp Client Secret og Mailchimp API Key.
  Så kan du på nytt klikke på "newsletter" ikonet. Klikk på lenken, til å verifisere. Her logger du inn. Det kommer en feilmelding, men verifiseringen er nå ok.

Oppretting av blokk til påmelding

 • Klikk på "Add custom global contents", nederst på forsiden.
 • Klikk på "New Block", velg "Mailchimp Mailing List".
 • Her velger du hvilken liste i din konto hos Mailchimp, som besøkende skal meldes på. 
  I Advanced settings velger du også hvilke sider som skal ha påmeldingen synlig. 
  Klikk på Lagre.

 • Tilbake i listen over blokker, klikk på tittelen til blokken for å publisere den.