Opprette nye brukere

Gjør følgende:

  • Logg inn på nettsiden. 
  • Klikk på Kontrollpanelet (lite tannhjul oppe til høyre).
  • Klikk på User Settings -> Manage Users
  • Klikk på New User.
    På det nederste valget "User Level":
    - velg "Administrator". (bruker får da samme tilgangsnivå som du har nå) 
    - velg "gjest", bruker får kun lesetilgang (typisk intranett bruker).