Tripadvisor

Hvordan legge inn Tripadvisor

Tripadvisor, kan legges inn på nettsiden, som en egen blokk.

Om Tripadvisorblokken:

I den aktuelle blokken til Tripadvisor, så trenger du å legge inn en lenke til tripadvisor.com