Avkuttet tittel på mobilvisning

For å unngå dette problemet foreslår vi følgende tiltak:

  • Flytt deler av innholdet i tittelen over til ingress-feltet

  • Endre på design-oppsettet ved å klikke på tannhjulet øverst i høyre hjørne, deretter klikk på Template design (4.2 TITLE)
    • Endre Font Case til normal 
    • Reduser Font Size