Endre tempo på slideshow

Svar: Ja, i "Template design".

  • Klikk på "Kontrollpanelet" (tannhjulet øverst til høyre)
  • Klikk på "Template design".
  • Under punkt 2, endre "Slideshow Speed" i sekunder, og klikk på "Save".