SMS kvittering til påmeldingsportal

For å unngå Spam problematikk, med kvitteringmeldinger. Så kan portalen utvides med SMS.

21.04.202013:03 Viktor Håkonsen
  • Påmeldte kan få SMS kvittering når de har meldt seg på.
  • Admin kan sende ut 1 SMS med info til alle påmeldte.

  • Lenke til bestilling av SMS-kvittering kommer her.

Relaterte artikler