Endre rekkefølge på slideshow-artikler

Gjør følgende:

  • Logg inn i WIPS.
  • Høyreklikk og rediger artikkelen du skal ha først i Slideshowet.
  • Endre datoene i høyrekolonnen på "Created date", og "Published date". Artikkelen med nyeste dato kommer først.

    Velg f.eks datoen 2018-05-08 så kommer artikkelen først.

Dersom det ikke gikk, så gjør følgende:

  • Høyreklikke på hver artikkel i slideshowet. Velg "Remove from slideshow".
  • Nå blir artiklene synlige lenger ned på siden. Bruk nå dra og slipp for å korrigere opp rekkefølgen manuelt.
  • Høyreklikke på hver artikkel igjen, og velge "Show artikle in slideshow".