WCAG — Universell utforming av din nettside

Vi i Seria utfører den tekniske oppgraderingen av Wips CMS. I tillegg er det noen oppgaver som din bedrift har ansvar for. Du kan eventuelt kontakte oss for å bestille hjelp med disse oppgavene.

03.12.202012:52 Viktor Håkonsen

Oppgaver din bedrift må ivareta

  1. Alle bilder trenger bildebeskrivelse
  2. Bruk konkrete og beskrivende lenker som for eksempel «Universell utforming av Wips CMS» istedenfor «Klikk her for mer informasjon» 
  3. Skriftstørrelse bør ikke være mindre enn 16px
  4. Pass på at tekst mot bakgrunn har høy fargekontrast

1. Bildebeskrivelser

Bildebeskrivelser skal beskrive bilder og illustrasjoner slik at blinde og svaksynte får med seg motivene. En bildebeskrivelse skal være konkret og beskrive innholdet i motivet eller intensjonen.

Dekorasjonsbilder, som for eksempel bakgrunnsbilder, trenger som regel ingen bildebeskrivelse. 

Husk å presisere om motivet er et foto eller illustrasjon. 

Eksempel på bildebeskrivelse: «Høye fjelltopper i solnedgang. Foto.»

Skjermbilde av: Hvordan legge inn bildebeskrivelse

For bilder som er lagt inn direkte i tekstbehandleren kan du legge til bildebeskrivelse her:

Skjermbilde av: Hvordan legge inn bildebeskrivelse

2. Lenker

Lenker i tekster bør være forståelige og gi informasjon om hva det lenkes til. 

Ikke så bra: «Klikk her for mer informasjon» 

Bedre: «Universell utforming av Wips CMS» 

Vi trenger ikke å forklare at noe er en lenke ved å for eksempel skrive «Lenke til informasjon om universell utforming av Wips CMS». Dette er unødvendig, da det allerede er visuelle og strukturelle indikatorer for at teksten er en lenke.

3. Skriftstørrelser

I den tekniske oppdateringen har vi gjort oppdateringer i koden slik at skriftstørrelser ikke skal være under 16px.

Du bør fortsatt være oppmerksom på at enkelte skrifttyper i utgangspunktet er små og bør dermed justeres. Du kan justere skriftstørrelse og fonttype i designinstillingene for din nettside. 

4. Tekstfarge

Alle tekster bør ha høy fargekontrast til bakgrunnen slik at den ikke mister lesbarheten for svaksynte.

En vanlig feil oppstår gjerne ved plassering av tekst på bilde eller på en gjennomsiktig bakgrunn.

Ved plassering av tekst med bilde i bakgrunnen er det spesielt viktig at bildet har en høy kontrast til teksten og ingen forstyrrende elementer som reduserer lesbarheten. Hvit tekst bør for eksempel ikke plasseres på et lyst bilde.

Ved plassering av tekst på gjennomsiktig bakgrunn er det viktig at den gjennomsiktige flaten har en høy kontrast til teksten og at den ikke er for gjennomsiktig. Hvis du for eksempel bruker hvit tekst på en sort gjennomsiktig bakgrunn, men at denne har høy gjennomsiktighet, vil den hvite teksten igjen kunne miste lesbarhet.